Onze groep kent momenteel de volgende speltakken

Speltak

Samenstelling

Opkomst

Jaar contributie

Bevers

Jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar

zaterdag van  13.30-15.00 uur

€  75,--

Pandits

kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben in de leeftijd van 9 tot 25 jaar. De meeste kinderen van onze doelgroep genieten speciaal onderwijs.

zaterdag van 10.00-12.00 uur

€  99,--

Welpen meisjes

Meisjes van 7 t/m 11 jaar

zaterdag van 9.30-12.00 uur

€  85,--

Welpen jongens

Jongens van 7 t/m 11 jaar

zaterdag van 13.30-16.00 uur

€  85,--

Gidsen

Meiden van 11 t/m 15 jaar

zaterdag van 9.30-12.00 uur

€  95,--

Verkenners

Jongens van 11 t/m 15 jaar

zaterdag van 13.30-17.00 uur

€  95,--

Explorers

Jongens en meiden van 15 t/m 18 jaar

zaterdag van 13.30-17.00 uur

  € 105,--

Pivo's

Jongens en meiden van 18 t/m 21 jaar zaterdag van 19.00-21.00 uur
om de 14 dagen
 € 67,50

Scouts +
Ouwe Koeien

Jongens en meiden 21+

zaterdag 1 maal in de maand