De Pandits zijn speciaal opgericht voor kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben in de leeftijd van 7 tot ca. 20 jaar (afhankelijk van het kind). De meeste kinderen van onze doelgroep genieten speciaal onderwijs.

Onze activiteiten

Onze activiteiten zijn gericht op het educatieve spel. Alle activiteiten zijn aangepast aan het niveau van de kinderen en hebben als doel hen een prettige en leerzame vrijetijdsbesteding te bieden. Knutselen, leuke spellen in het bos of op ons terrein, touwknopen, kaart en kompas en niet te vergeten koken en brood bakken zijn enkele voorbeelden van wat wij zoal op een zaterdagochtend doen.

Kennismaking

Wanneer uw kind aangemeld is, nodigen wij u en uw kind uit om kennis te komen maken met onze groep.De leiding heeft vaak contacten met de ouders bij het brengen en halen van de kinderen. Als er iets is, kan hiermee met de leiding over worden gesproken. Eén keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Tijdens de ouderavond worden algemene zaken zoals financiën en kamp besproken met ouders, leiding en bestuur. 

Wilt u meer weten

Algemeen telefoonnummer: 0165-549393 (alleen op zaterdag van 9 tot 18 uur)
Pandits e-mail: 
Secretariaat e-mail: 

Stafleden

De leiding is een goed werkend team waarvan een groot deel al jaren actief is. Het diverse team bestaat uit mensen met ervaring in het werken met kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, maar ook uit andere vakgebieden. Ze gaan op een enthousiaste wijze met de kinderen om en hebben geduld, fantasie en een groot inlevingsvermogen. Om hun kennis te vergroten, volgt de leiding regelmatig trainingen, onder meer voor het maken van programma's en het omgaan met onze doelgroep.